โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาลัยแม่ฟ้าหลวง

งานทรัพยากรบุคคล

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

(((ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโรงพยาบาลของเรา))) ขอเชิญเข้าร่วมสำรวจความอยู่ดีมีสุขและผูกพันของบุคลากรโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 17 - 28 มกราคม 2565 คลิกเพื่อเข้าร่วม


2021 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง